Educació Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

"Explica'm i oblido, ensenya'm i recordo, deixa'm fer i aprendré". Confucio

descobrim

.

Horari: 9-13h i de 15-17 amb una hora complementària.

«L’educació no canvia el món, canvia a les persones que canviaran el món»
Paulo Freire

Partim d’uns principis pedagògics que situen l’alumne en el centre del seu desenvolupament i aprenentatge. Ell com a protagonista actiu i el mestre com a guia i dotador d’oportunitats que li permetin desenvolupar-se com a individu i membre d’un entorn social. 
S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle inicial (de 6 a 8 anys), Cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle superior (de 10 a 12 anys). L’organització i l’enfocament de les àrees d’aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador. Les finalitats de l’Educació Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d’equilibri personal, de relació i d’actuació social amb l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic.

LES NOSTRES METODOLOGIES

Escola Multilingüe

Icono de Freepik

Com a escola multilingüe, donem molta importància a l’ús de la llengua anglesa i és per això que s’utilitza com a llengua vehicular en algunes àrees, com per exemple Science i Informàtica.

Noves tecnologies

Gamificació

Tanmateix, les noves tecnologies són molt present i, per tant, Ipads, PDI, ordinadors i la robòtica formen part del dia a dia dels nostres alumnes.

Les intel·ligències múltiples

Icono de Freepik

Cada alumne aprèn d’una manera diferent i, és per això, que cal adaptar-nos a les seves necessitats.  Ens basem en les intel·ligències múltiples per tal d’arribar a tots els alumnes i obtenir com a resultat un procés d’ensenyament-aprenentatge més personalitzat i individualitzat.

La nostra metodologia

Cooperatiu

Basem la nostra metodologia en l’aprenentatge cooperatiu, el pensament crític, les destreses i rutines de pensament, projectes de comprensió i activitats experimentals. A més, l’equip de mestres també s’organitza en team teaching. 

DOCUMENTS INFORMACIÓ INICI DE CURS

1r A

Ed. Primària Cicle Inicial

1r B

Ed. Primària Cicle Inicial

2n A

Ed. Primària Cicle Inicial

2n B

Ed. Primària Cicle Inicial

3r A

Ed. Primària Cicle Mitjà

3r B

Ed. Primària Cicle Mitjà

4t A

Ed. Primària Cicle Mitjà

4t B

Ed. Primària Cicle Mitjà

5è A

Ed. Primària Cicle Superior

5è B

Ed. Primària Cicle Superior

6è A

Ed. Primària Cicle Superior

6è B

Ed. Primària Cicle Superior

DOCUMENTS AVALUACIÓ MATÈRIES

EL NOSTRE DIA A DIA

"La ment és com un paracaigudes, només funciona si s'obre". Abert Einstein