Educació Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

"Cada nen té la capacitat de destacar, només cal donar - li l’oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial intel·lectual". Glenn Doman

.

Horari: 9-13h i de 15-17 amb una hora complementària.

«Als nens abans d’ensenyar-los a llegir, cal ajudar-los a a aprendre el què és l’amor i la veritat».

Mahatma Gandhi

Partim d’uns principis pedagògics que situen l’alumne en el centre del seu desenvolupament i aprenentatge. Ell com a protagonista actiu i el mestre com a guia i dotador d’oportunitats que li permetin desenvolupar-se com a individu i membre d’un entorn social. 
Aquesta etapa que comprèn dels 3 als 5 anys té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de realcionar-se amb els altres, tant infants com a persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació; l’observació i descoberta del seu entorn més proper i l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixen la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

LES NOSTRES METODOLOGIES

Potenciem el joc

El joc és la base de l’aprenentatge en el nostre centre, l’alumnat aprèn jugant i descobrint. Fomentem el joc lliure i simbòlic i també oferim activitats programades i seqüenciades per dirigir el joc, com per exemple els racons d’aprenentatge.

Metodologies innovadores

Els i les mestres treballen a partir de la teoria de les intel·ligències múltiples on donem totes les opcions i vies a l’alumne per tal d’adquirin qualsevol contingut. Utilitzem dos projectes molt engrescadors: EntusiasMAT i Ludilletres.

Estimulació Primerenca

Des de ben petits afavorim l’intel·lecte proporcionant estímuls constants que reforçaran la xarxa de connexions neuronals dels alumnes. Tenim diferents programes per fer-ho: motor (PDB), neuronal (BITS) i musical.

Treball Cooperatiu

En petits grups mixtos i heterogenis es busca resoldre les activitats en què els objectius són comuns i només es poden assolir amb la col·laboració de tots els membres.

DOCUMENTS INFORMACIÓ INICI DE CURS

I3

Educació Infantil I3

I4

Educació Infantil I4

I5

Educació Infantil I5

EL NOSTRE DIA A DIA

"Compartir és construir una escola de tots/es per a tots/es "