Projecte Educatiu

Més que un collegi
Valorem la diversitat com un dret de les famílies per decidir sobre l’educació dels seus fills i filles. Fidels a la visió del nostre fundador, Sant Josep Manyanet i Vives, entenem l’acció docent com una formació integral on eduquem en el cor i l’intel·lecte creant un clima personal i familiar que comprèn tot l’àmbit escolar facilitant una relació educativa personal amb el nostre alumnat a partir de la personalització de l’aprenentatge, l’acceptació i el respecte a la seva singularitat i tot això a partir del diàleg, la comprensió i l’empatia. En definitiva, concebem els nostres col·legis com una gran família al servei de les famílies sent alhora una llar i una escola.
Destaquem per comptar amb uns equips docents altament qualificats i en formació contínua amb una gran motivació i una forta vocació per la docència que és la millor energia positiva per enfortir aquesta gran comunió entre allò acadèmic i personal. A més, hem desenvolupat un Pla d’Acció Tutorial propi per tal de reforçar l’autoestima del nostre alumnat, potenciar les amistats positives i ajudar-los a guanyar confiança perquè els seus somnis es facin realitat a partir de l’esforç i una bona gestió de les emocions. Hem implantat el Pla d’Entorns Segurs per reforçar la confiança de les famílies Manyanet en el benestar físic, social i emocional dels seus fills i filles durant la seva experiència vital a les nostres escoles.
L’exigència per capacitar les futures generacions a l’àmbit digital ha suposat un al·licient per impulsar un Pla de Digitalització que ens ha permès deixar enrere el model d’aula TIC per passar a ser col·legis 100% TIC.Estem convençuts que el nostre caràcter propi és el millor aliat perquè els nostres estudiants creixin amb la tecnologia a partir d’una relació saludable, equilibrada, democràtica i ètica perquè la nostra ambició és que l’alumnat Manyanet sigui competent i ètic al món offline i online.
més internacional
Cadascun dels nostres estudiants té per endavant un futur per conquerir i obert a mil i una oportunitats que exigeixen de nosaltres preparar els vostres fills i filles per a una realitat cada vegada més internacional. Qualsevol dels nostres alumnes pot desitjar seguir la seva formació en una institució educativa estrangera, trobar la seva primera feina fora del nostre país, o emprendre un projecte empresarial o sense ànim de lucre a un altre continent.
D’altra banda, com a societat avançada que som, milers de persones immigrants ens han escollit per arribar amb els millors desitjos i esperances als nostres pobles i ciutats buscant un futur millor, també per als seus fills i filles. Els nostres centres educatius estan oberts a totes les famílies i aquesta realitat és cada cop més intensa i genera un intercanvi cultural a les aules, patis i passadissos a favor d’una mentalitat més oberta enriquint-nos d’aquesta diversitat cultural i lingüística.
A les escoles Manyanet considerem que el nostre món és el món i, en conseqüència, preparem el nostre alumnat per ser competents en anglès i altres llengües estrangeres. El domini d’almenys una llengua estrangera no només és una capacitat altament demanda pel mercat laboral a la recerca de futurs professionals que sàpiguen expressar-se i entendre’s en anglès, sinó que, a més, és un trampolí per conèixer altres cultures i aprofundir en aquest perfil Manyanet de persones més solidàries i tolerants amb la diversitat.
El nostre projecte lingüístic està basat en l’estudi de la llengua anglesa amb un equip docent especialitzat, apostant per les agrupacions reduïdes en una part de l’horari lectiu i amb un treball intensiu de la competència oral. Des de l’etapa d’educació infantil i passant per tots els cursos acadèmics, el professorat ha incorporat a les seves programacions didàctiques diferents estratègies que ens permeten desenvolupar la competència en llengua estrangera de forma transversal oferint una immersió més gran i anant més enllà del previst per la legislació educativa.
més viu
La nostra millor carta de presentació té a veure amb la innovació pedagògica inspirada en la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. Cadascun dels nostres estudiants és singular i té per davant l’apassionant repte de descobrir quins són els seus talents i interessos més grans. Avui sabem que les persones podem arribar a l’aprenentatge significatiu -aquell saber consolidat, profund i real- per diferents camins depenent de quines siguin les nostres intel·ligències dominants. Respectar els temps, els ritmes i les maneres d’aprendre del nostre alumnat és la millor estratègia per generar llars d’aprenentatge pensades per a la diversitat que enriqueixen els nostres col·legis, tal com va introduir la seva Santedat, el Papa Francesc I.
Als col·legis Manyanet, la innovació és un camí a seguir, el compromís del qual ens exigeix ​​oferir múltiples mètodes d’ensenyament per generar múltiples oportunitats a favor d’un talent divers. La nostra estratègia global per la innovació pedagògica ens ha permès implantar un conjunt de metodologies vives que converteixen cadascun dels nostres alumnes en el centre de la nostra activitat docent convidant a impulsar les seves competències clau i transversals a partir de la cultura del pensament, el descobriment, la inquietud cientificosocial i la creativitat. A cadascun dels nostres col·legis, els nostres estudiants compten amb un gabinet psicopedagògic propi dissenyat per conèixer-los i acompanyar-los. La seva participació a les juntes d’avaluació, a les activitats de Tutoria, així com, la seva coordinació amb els equips docents és clau per servir tot el nostre alumnat i famílies.
Les escoles Manyanet són molt més vives gràcies a la varietat de metodologies docents que enriqueixen les activitats dins i fora de l’aula. La gamificació, l’experiència immersiva, el descobriment, els projectes cooperatius i transversals, l’ús intensiu i racional de les TIC o la possibilitat de variar l’organització de les taules i les cadires, entre altres estratègies, permet a l’alumnat Manyanet gaudir d’una experiència molt més viva del procés d’aprenentatge gràcies a una motivació més gran i amb uns resultats òptims.
més compromes
La nostra tasca pedagògica està lligada totalment a la societat en què vivim i amb el nostre Planeta. El coneixement assumit pels nostres estudiants al llarg del seu creixement personal i acadèmic ha de servir per comprendre el món i transformar-lo. L’alumnat Manyanet respon al cent per cent a la idea de l’alumne-transformador; persones que, més enllà de les seves legítimes aspiracions personals, es comprometen amb la societat i el Planeta al llarg de les seves vides.
El caràcter propi dels col·legi Manyanet està lligat amb el Pacte Educatiu Global que crida a tota la comunitat educativa a treballar a favor de l’escolta pacient, el diàleg constructiu i la mutua comprensió. L’esperit d’aquesta proposta del Papa Francesc lliga amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i ens inspira a la xarxa de col·legis Manyanet a treballar per la igualtat home-dona, la no discriminació per origen, orientació sexual o creença, a favor de l’escola inclusiva i eduquem el nostre alumnat perquè valori positivament la gent gran, bé siguin els seus avis o terceres persones, com a font de saviesa, experiència i amor. Els nostres departaments de Pastoral, així com els equips docents, han dissenyat múltiples activitats, projectes, convivències i sortides que tenen com a objectiu despertar en els vostres fills i filles la necessitat de comprometre’s i convertir-se en persones que transformin el món a partir de la solidaritat, el respecte, l’amor i la sostenibilitat.
El repte més gran fixat per la comunitat internacional és la lluita contra l’emergència climàtica i la sostenibilitat del model productiu i de consum. La nostra tasca docent vol ser una palanca de canvi perquè els nostres alumnes siguin ciutadans i ciutadanes responsables amb un fort compromís amb la sostenibilitat i, potser, amb la futura capacitat d’oferir a la societat innovacions tecnològiques relacionades amb l’emprenedoria verda que suposin una solució a l’escassetat d’aigua, el control de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle o la generació massiva d’energia verda.
En definitiva, els col·legis Manyanet estan molt més compromesos amb la societat i el Planeta no només per respondre a la crida dels ODS, sinó també al nostre compromís de crear alumnes amb ADN transformador; l’ADN Manyanet.