Educació Secundària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

"L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el mon."
Nelson Mandela

.

Horari: 8-13:20h i de 15-17 de dilluns a dijous. (divendres no hi ha tarda) amb dues hores complementàries setmanals.

Aprendre és descobrir que tot el que et proposis és possible.

Partim d’uns principis pedagògics que situen l’alumne en el centre del seu desenvolupament i aprenentatge. Ell com a protagonista actiu i el mestre com a guia i dotador d’oportunitats que li permetin desenvolupar-se com a individu i membre d’un entorn social. 
És l’etapa dels dotze als setze anys. Aquesta etapa té com a finalitat que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la seva formació cultural i humana. En aquests quatre anys es pretén educar i promoure l’autonomia dels alumnes en els seus aspectes cognitius, intel·lectuals, així com el desenvolupament social, moral i religiós. 

LES NOSTRES METODOLOGIES

Projectes de comprensió

Aquestes metodologies pretenen aconseguir una educació integral dels nostres alumnes capacitant-los per a ser elements actius en la nostra societat, formant part d’aquesta de manera autònoma i responsable.

La nostra metodologia

Els nostres alumnes treballen de manera individual i cooperativa. La majoria de llibres són digitals i amb els seus dispositius Chromebooks, a través de Google for Education, podem treballar per projectes i de manera innovadora i motivadora.

Gabinet Psicopedagògic

Icono de Freepik

Ens permet atendre a tot l’alumnat que ho necessita per tal d’orientar-los i ajudar-los en el seu procés d’aprenentatge, així com també ajudar a les famílies. També s’ofereixen xerrades i jornades educatives i d’assessorament de temàtiques diverses.

Tutoria i Orientació

Cooperatiu

Els tutors treballen de manera conjunta per tal de treballar diversos valors amb els alumnes. A més a més, des de Pastoral es realitza activitats de coneixença, dinàmiques per establir lligams i conèixer-se entre els alumnes de cada curs.

DOCUMENTS INFORMACIÓ INICI DE CURS

Horari

Horari Alumnes

Calendari

Calendari Lectiu

Normes

Normativa Secundària

Fàrmacs

Administració fàrmacs

Excursions

Consentiment excursions

EL NOSTRE DIA A DIA

"Cada nen té la capacitat de destacar, només cal donar - li l’oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial intel·lectual". Glenn Doman