"L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el mon."
Nelson Mandela


És l’etapa dels dotze als setze anys. Aquesta etapa té com a finalitat que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la seva formació cultural i humana. En aquests quatre anys es pretén educar i promoure l’autonomia dels alumnes en els seus aspectes cognitius, intel·lectuals, així com el desenvolupament social, moral i religiós. Implícitament això suposa:

-la construcció de la pròpia personalitat fent proves
- l’arrelament d’un autoconcepte positiu
- l’elaboració d’un projecte de vida, a partir d’uns valors, en el nostre centre de caire cristià, catòlic, així com d’unes preferències i unes capacitats per portar-les a terme.

Per tant l’ESO en el seu desplegament ha de facilitar una educació integral, plena i equilibrada de l’alumne que a la fi li possibiliti continuar o inserir-se en el món laboral amb una incorporació a la societat amb autonomia i responsabilitat.
HORARI: 8:00h a 13:20h i de 15:00h a 17:00h Amb dues hores d’activitat complementària.
DIMECRES: DE 8,00 a 12,20 H I DE 15,00 a 17,00H
DIVENDRES DE: 8,00H a 13,20h. No hi ha classe a la tarda