RRR

Reduir, reciclar i reutilitzar

Amb l’objectiu d’aprendre a valorar i cuidar el medi a l’escola duem a terme diferents accions i projectes per conscienciejar l’alumnat.
En aquest sentit treballem per reduir els residus, reciclar-los i reutilitzar-los.
Fem la recollida selectiva de paper i matèria orgànica, fomentem l’ús d’embolcalls reciclables i productes de proximitat i treballem en diversos projectes.
El nostre hort es treballa amb els paràmetres d’agricultura ecològica i per tant, amb productes de temporada.
Treballem per reduir els residus, reciclar-los i reutilitzar-los. Fem la recollida selectiva de paper i matèria orgànica, fomentem l’ús d’embolcalls reciclables i productes de proximitat i treballem en diversos projectes.