PDM

Programa desenvolupament motor

El PDB forma part del programa físic que inclou també les sessions de psicomotricitat setmanal. Programa d’exercicis diaris amb una freqüència, intensitat i durada que afavoreixin l’estructuració del pensament mitjançant habilitats com l’equilibri, la mobilitat i la capacitat manual. Es treballa la lateralitat de l’infant, la coordinació de moviments, coordinació óculo-manual, control de moviments, l’agilitat, la seguretat i confiança. Mitjançant exercicis com el gateig, l’arrossegament, l’escala de braquiació i exercicis vestibulars. Durant els primers dies el/la mestre/a fa de model, participant activament en tots els exercicis. L’ordre en la realització dels exercicis podria ser: gatejar amb patró creuat, rodolar, arrossegament amb patró creuat i braquiar amb patró creuat. Alguns dels exercicis proposats a psicomotricitat són:caminar de puntetes, cap endarrere, seguint una línia, de talons, amb patró creuat, amb patró creuat fent el soldat, patró creuat picant amb la mà en el genoll contrari, exercicis d’equilibri, circuits, de ritme, jocs,..
Estructuració del pensament mitjançant habilitats com l’equilibri, la mobilitat i la capacitat manual.