QUÈ VOL DIR ESCOLA VERDA?
Les Escoles Verdes és un projecte dels Departaments de Medi Ambient i Educació en les que s' integren aquelles escoles que han elaborat un Pla per i unes accions per tal d' afavorir una bona actitud davant el medi ambient.

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d' afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

El curs 2004-2005 els mestres de l' escola vam decidir que voliem adherir-nos en aquesta xarxa d' escoles. Després d' un treball de diagnòstic mediambiental del centre i una anàlisi de la realitat es va constituir un Comitè Ambiental que és qui va fer el disseny de les activitats pel curs 2005-2006.

Aquest mateix Comitè ha elaborat el Pla D' Actuació del Centre (PAC)2006-2009.

El mes d' octubre de 2006 ens han concedit el Distintiu d' Escola Verda. Això ens compromet a continuar treballant tots els objectius del PAC i establir nous camps d' actuació per tal aquest eix transversal sigui un dels principis educatius bàsics de la nostra escola.