Estimulació Primerenca

Els nens neixen amb un desig imperiós d’aprendre. Volen aprendre-ho tot sobre qualsevol cosa i ho volen aprendre de seguida.»

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

 

El cervell del nen es quadruplica en pes entre el seu naixement i els sis anys. Això depèn, entre altres factors funcionals, de l’estimulació de la que ha estat objecte. Si aprofundim en el concepte, podem dir que l’estimulació primerenca desenvolupa el sistema nerviós donant al cervell l’estructura necessària, afavorint les connexions neurals i la creació de la seva xarxa, augmentant el nombre de sinapsis i estimulant la mielinització dels axons. Com que els estímuls afavoreixen la creació, manteniment i qualitat de les connexions ens plantegem, doncs quins estímuls, de quin tipus i quan s’han de facilitar.
Amb això volem donar a tots els alumnes l’oportunitat de desenvolupar el cervell. Són programes sistematitzats, pautats temporalitzats. Ens assegurem de la repetició necessària per mantenir les connexions. Les activitats que es realitzen per als nens són un joc, el joc és la seva manera de viure i d’aprendre. En ser necessari el lligam afectiu, assegurem que aquest està present.
Cal tenir present que no pretenem crear genis, volem donar oportunitats i aquests programes ens donen la manera de fer-ho en tots els aspectes i d’una manera sistemàtica. No està demostrat que els nens que ho fan tinguin millors resultats acadèmics, però sí que els nens que no reben estímuls de tot tipus i, molt important l’afectiu tenen greus problemes. Anem a assegurar-nos que a l’escola reben aquesta estimulació.
Els nens neixen amb un desig imperiós d'aprendre. Volen aprendre-ho tot sobre qualsevol cosa i ho volen aprendre de seguida."
Comencem curs