Escola Multilingüe

ESCOLA MULTILINGÜE

 

 

El projecte multilingüe compta amb propostes pedagògiques adaptades a cada nivell educatiu i amb l’objectiu de fer dels idiomes una eina útil, fent-la servir en diverses situacions comunicatives a l’aula i en la vida real (Skills for life) i amb tots els recursos tecnològics que estan al nostre abast.