EMAT

EMAT
ONMAT

Matemàtiques per a la vida

A l’escola estem implementant el programa didàctic-pedagògic EntusiaMAT per als nens i nenes de 3 a 12 anys.
Enguany el tenim implementat fins a 4t d’educació primària i li donarem continuïtat a través del programa EMAT a l’ESO que implementarem a partir del curs 2020-21.
Es tracta d’un programa didàctic-pedagògic basat en les intel·ligències múltiples i l’estimulació primerenca, que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.
Aquest programa treballa els conceptes des d’edats molt primerenques per aprofitar la capacitat d’aprenentatges dels nens i nenes en els seus primers anys de vida.
L’aprenentatge de la matemàtica s’aprèn des de totes les intel·ligències i amb el joc com a eina bàsica d’aprenentatge. El joc afavoreix la motivació i l’ interès de l’alumnat i condueix de manera espontània a l’aprenentatge i la comprensió dels diferents conceptes de càlcul, pensament lògic, raonament, solució de problemes…
En cada sessió es treballa la capacitat d’escolta amb el càlcul mental, jocs manipulatius que permeten adquirir conceptes matemàtics i per acabar amb activitats de metacognició perquè els alumnes reflexionin sobre allò que han après.
El programa permet treballar un mateix concepte des de diferents intel•ligències de manera que cada nen, no n’hi ha dos iguals, puguin aprendre a partir de diferents intel•ligències
Preparats per al dia de demà. Situacions d’aprenentatge autèntiques, problemes, aprenentatge cooperatiu, PBL… tot, per assegurar la transferència de coneixement.