Educació Emocional

Emocionem per viure

L’emoció és allò que ens empeny a viure, a voler estar vius en interacció constant amb el món i nosaltres mateixos. El cervell emocional és el que dóna llum i il•lumina a qualsevol edat, tots els plans i decisions que prenem a la nostra vida.
Les emocions faciliten i dificulten la transmissió i adquisició de coneixement. Són la base fonamental del propi procés de raonament i de presa de decisions.
Amb el programa d’educació emocional treballem la conscienciació de la pertinença social i comunitària, el respecte a la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip, l’empatia vers els altres, la gestió positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú, etc., que afavoreixen la cohesió social i la formació de persones solidàries i compromeses.
Una formació que a les nostres escoles està oberta a la reflexió, a la transcendència i a la construcció d’un món millor.
El cervell emocional és el que dóna llum i il•lumina a qualsevol edat, tots els plans i decisions que prenem a la nostra vida.
P5