Bits

Estimulem els nostres cervells

Els bits són unitats d’informació basats en una il•lustració que es mostra un segon, mentre es diu el nom ben pronunciat, amb la finalitat de proporcionar al cervell estímuls de caràcter visual i auditiu i afavorir l’organització neurològica. Treballem els bits enciclopèdics, els lectors i els matemàtics. 
  • Enciclopèdics:     Temàtiques diverses: zoologia, músics, pintors, astrologia, art, botànica, anatomia, geografia, matemàtics…. segons els projectes de comprensió que anem preparant o vagin sorgint. 
  • Lectors :     Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica, tema o projecte que s’estigui treballant, grups sil•làbics i vocabulari relacionat amb la presentació de la lletra que s’està treballant i contes.
  • Matemàtics: Numeració, geometria, diferents tipus d’operacions, nocions espaials.
unitats d’informació basats en una il•lustració que es mostra un segon, mentre es diu el nom ben pronunciat, amb la finalitat de proporcionar al cervell estímuls de caràcter visual i auditiu i afavorir l’organització neurològica