AICLE

Matèries AICLE

Ens obrim al món

Al llarg dels anys, la direcció i el professorat han vist com la necessitat d’un bon coneixement de l’anglès i d’altres llengües estrangeres ha augmentat consideradament a la nostra societat. Per aquest motiu, sempre hem treballat molt per tal d’adaptar-nos a aquestes noves necessitats i d’aquesta manera poder oferir una sòlida preparació per als nostres alumnes.

Creiem que per un bon aprenentatge de qualsevol llengua és necessari oferir l’espai i el temps dins de l’organització escolar. Cal que l’alumne/a des de ben petit/a tingui contacte a nivell oral i comunicatiu amb la llengua anglesa, establint així les bases a nivell fonètic i de vocabulari en aquesta llengua. És per aquesta raó, que els alumnes han de tenir com referència des de ben petits el mestre/a que únicament es comunica en llengua anglesa en els moments d’interacció a l’aula o als passadissos o desenvolupant qualsevol activitat en el centre. Aquesta immersió implica oferir més hores lectives en anglès i també la realització d’una sèrie de projectes fora de l’aula. Entre els projectes més importants hi ha els intercanvis i estades a l’estranger, una forta aposta per les TIC dins de l’aula, participació en concursos i presentació a exàmens oficials de Cambridge.
Aprenentatge integrat de continguts i llengues.