La nostra pedagogia

Aprenentatge per competències per a la formació personal i social

Creació de comunitats d'aprenentatge

Atenció individualitzada de l'alumne

Escola integradora

LA NOSTRA DIDÀCTICA

Una metodologia vivencial basada en l'experiència. Ensenyar a fer, fent

Una metodologia mediàtica per aprendre a conviure amb els mitjans i les xarxes

Una metodologia socialitzadora que els responsabilitzi del treball en grup

Una metodologia que situi a l'alumne com a protagonista actiu

LA NOSTRA PASTORAL

La proposta educativa del Centre es basa en la doctrina de l'Església Catòlica, en el patrimoni pedagògic heretat del Pare Manyaent i en la tradició de la Institució amb la voluntat d'oferir un servei a les famílies que desitgen una educació cristiana per als seus fills.

EL PROJECTE MANYANET 2020

Implementació de la teoria de las Intel·ligències Múltiples

Treball del pensament crític i creatiu

Utilitzar totes les eines a l'abast per a fer metodologies actives i innovadores

L'alumne cal que es senti part activa del procés d'avaluació

L'EDUCACIÓ INTEGRAL DELS ALUMNES

Una educació que inclogui també una formació de la intel·ligència emocional i comunicativa, espitirual, tutorial, tecnològica i mediàtica, una formació des de i per al canvi metodològic o didàctic, per a obtenir el desenvolupament ple de cada persona