PROJECTES DE COMPRENSIÓ

Els projectes de comprensió estan orientats de manera que es treballin les diferents intel·ligències múltiples, amb l’objectiu que allò que aprenen els alumnes, ha de ser interioritzat i factible de ser utilitzat en moltes circumstàncies diferents a l’aula i fora de les aules, com a base per un aprenentatge constant i ampli, sempre ple de noves possibilitats. Aquests projectes, a partir d’un tòpic generatiu, desperten la curiositat i interès de l’alumnat, i a través dels fils conductors plantegen grans preguntes obertes, que no tenen una resposta fàcil, que provoquen reptes, desafiament i pensament; amb la finalitat d’assolir les metes de comprensió, que l’alumne comprengui, estableixi connexions,....; desenvolupant activitats de comprensió: inicials, d’investigació guiada i de síntesis (producte final), relacionant cada activitat amb la meta planificada.
L’alumne es converteix en responsable del seu aprenentatge, participant amb els companys, compartint experiències i opinions i reflexionant sobre allò que fa i cercant accions per millorar. Amb aquesta metodologia es cerca que l’alumne intervingui en el seu entorn, que resolgui problemes, de manera que desenvolupi l’autonomia personal, el pensament crític, les actituds col·laboratives i la capacitat d’autoavaluació.