ESCACS

La finalitat dels escacs a infantil és desenvolupar el pensament creatiu, treballar els valors i les habilitats socials. La metodologia que utilitza permet treballar els dos hemisferis cerebrals mitjançant el joc i la manipulació i s´afavoreix la interiorització d´unes estratègies de resolución de problemes.