PROGRAMA DESENVOLUPAMENT MOTOR

"Els nens neixen amb un desig imperiós d'aprendre. Volen aprendre-ho tot sobre qualsevol cosa i ho volen aprendre de seguida." "Cada nen té la capacitat de destacar, només cal donar-li la oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial intel·lectual." (Glenn Doman) El cervell del nen es quadruplica en pes entre el seu naixement i els sis anys. Això depèn, entre altres factors funcionals, de l'estimulació de la que ha estat objecte. Si aprofundim en el concepte, podem dir que l'estimulació primerenca desenvolupa el sistema nerviós donant al cervell l'estructura necessària, afavorint les connexions neurals i la creació de la seva xarxa, augmentant el nombre de sinapsis i estimulant la mielinització dels axons. Com que els estímuls afavoreixen la creació, manteniment i qualitat de les connexions ens plantegem, doncs quins estímuls, de quin tipus i quan s’han de facilitar. Punts a destacar: Estimulació: Allò que el cervell necessita per desenvolupar-se. Estímuls: experiències sensorials. Estímul afectiu fonamental. Relació efectivitat-afectivitat Primerenca: no vol dir abans de temps sinó en el moment. En un entorn familiar habitual ja rebem aquesta estimulació. Els programes d’estimulació primerenca tenen com avantatge la sistematització. Lleis de l’estimulació: FREQÜÈNCIA, repetició de l’estímul amb assiduïtat. INTENSITAT, aplicar l’estímul amb energia, força, afecte. DURADA, persistir en el temps d’aplicació de l’estímul. Perquè treballar aquests aspectes a l’escola: Per donar a tots els alumnes l’oportunitat de desenvolupar el cervell. Són programes sistematitzats, pautats temporalitzats. Ens assegurem de la repetició necessària per mantenir les connexions. Les activitats que es realitzen per als nens són un joc, el joc és la seva manera de viure i d’aprendre. En ser necessari el lligam afectiu, assegurem que aquest està present. Cal tenir present que no pretenem crear genis, volem donar oportunitats i aquests programes ens donen la manera de fer-ho en tots els aspectes i d’una manera sistemàtica. No està demostrat que els nens que ho fan tinguin millors resultats acadèmics, però sí que els nens que no reben estímuls de tot tipus i, molt important l’afectiu tenen greus problemes. Anem a assegurar-nos que a l’escola reben aquesta estimulació. El programa d’estimulació primerenca de Glenn Doman remarca tres tipus de programes, fàcilment associables a les intel·ligències múltiples de Gardner. Física: kinestèsica i motora. És un programa de desenvolupament bàsic (activitats vestibulars, arrossegament, gateig, escala de braquiació, caminar, córrer) Cognitiva: lectura, escriptura, idiomes, matemàtica, musical, manual i artística, científica i natural (programa de llenguatge, programa de reconeixement enciclopèdic, programa de matemàtiques) Social: Emocions, comportament, transcendència El PDB i el passi de BITS són bàsics en l’estimulació primerenca. Els bits són unitats d’informació basats en una il•lustració que es mostra un segon, mentre es diu el nom ben pronunciat, amb la finalitat de proporcionar al cervell estímuls de caràcter visual i auditiu i afavorir l’organització neurològica. Treballem els bits enciclopèdics, els lectors i els matemàtics. Enciclopèdics Temàtiques diverses: zoologia, músics, pintors, astrologia, art, botànica, anatomia, geografia, matemàtics.... segons els projectes de comprensió que anem preparant o vagin sorgint. Lectors Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica, tema o projecte que s’estigui treballant, grups sil•làbics i vocabulari relacionat amb la presentació de la lletra que s’està treballant i contes. Matemàtics Numeració, geometria, diferents tipus d’operacions, nocions Espacials.