Atenció: Aquest espai web utilitza cookies i tecnologies similars. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Logo Moodle

Educació Secundària

EDUCACIÓ SECUNDARIA (Etapa Concertada):

És l’etapa dels dotze als setze anys. Aquesta etapa té com a finalitat que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la seva formació cultural i humana.

En aquests quatre anys es pretén:

educar i promoure l’autonomia dels alumnes en els seus aspectes cognitius, intel·lectuals, així com el desenvolupament social, moral i religiós.

Implícitament això suposa:

DSC 1124

* la construcció de la pròpia personalitat
* l’arrelament d’un autoconcepte positiu
* l’elaboració d’un projecte de vida, a partir d’uns valors, en el nostre centre de caire cristià, catòlic, així com d’unes preferències i unes capacitats per portar-les a terme.

Per tant l’ESO en el seu desplegament ha de facilitar una educació integral, plena i equilibrada de l’alumne que a la fi li possibiliti continuar o inserir-se en el món laboral amb una incorporació a la societat amb autonomia i responsabilitat.

L’ensenyament Secundari Obligatori (ESO) és el pla d’estudis obligatoris que va dels 12 als 16 anys. Està dividit en quatre cursos escolars organitzat en diferents matèries. La majoria comunes i alguna optativa que es realitza trimestralment.

La nostra escola, per tal de complimentar el currículum, realitza dins les hores complementàries les següents activitats formatives:

Informàtica i Taller de llengua

TREBALL DE SÍNTESI (Alumnes de 1r a 3r d’ESO)

Cada curs ha de realitzar un treball de síntesi. Té una durada de tres a cinc dies i el treball es desenvolupa al voltant d’un tema. Els professors establiran una sèrie d’activitats interdisciplinars, tant grupals com individuals, en les quals s’han de demostrar els aprenentatges del continguts assolits. Durant aquest temps s’interromprà l’horari normal de les classes.

TREBALL DE RECERCA (Alumnes de 4t d’ESO)

Sobre un tema determinat i amb una metodologia pròpia. Té una durada de tot el curs i amb presentació oral final davant diferents professors.

Els alumnes que superin l’etapa sortiran amb la titulació de “Graduats en Ensenyament Secundari”

HORARI: 8:00h a 13:20h i de 15:00h a 17:00h

Amb dues hores d’activitat complementària.
DIMECRES: DE 8,00 a 12,20 H I DE 15,00 a 17,00H
DIVENDRES DE: 8,00H a 13,20h. No hi ha classe a la tarda

DIA A DIA:

QUE FEM

Més Informació