"Cada nen té la capacitat de destacar, només cal donar - li l’oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial intel·lectual".
Glenn Doman

És l'etapa que comprèn dels tres anys fins a sis anys.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com a persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixen la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d' ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Totes aquestes necessitats dels infants és de gran importància compartir-les amb la família. Per aquest motiu, la nostra escola dóna com a prioritat la relació entre escola i família.

El nostre centre organitzem totes les activitats tenint en compte que tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent. Les àrees que es treballen són:

Descoberta d’un mateix
Descoberta de l’entorn natural i social.
Intercomunicació i llenguatges
Religió catòlica.

HORARI: 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h Amb una hora diària d’activitat complementària.