Atenció: Aquest espai web utilitza cookies i tecnologies similars. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Logo Moodle

Psicopedagògic

psicopedagogia

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Objectius generals :

-Donar informació i assessorament a pares /mestres, sobre aspectes evolutius, pedagògics i de conducta.

-Promoure la cooperació entre professors i pares. Fomentar i coordinar la relació entre ambdós a partir de programes específics..

-Coordinar actuacions amb serveis externs.

-Detectar, diagnosticar i orientar els alumnes amb dificultats , conjuntament amb els tutors .

- Aplicar proves de maduresa a alumnes de diferents etapes per tal de prevenir dificultats d’aprenentatge en el desenvolupament personal de l’alumne.

- Assessorar en l’elaboració de programes concrets adreçats a tot el grup classe.

-elaborar material específic per treballar amb aquells alumnes que ho necessitin dintre o fora de l’aula.

-Col·laborar en el disseny , aplicació i avaluació dels programes individualitzats (pi).

-Coordinar l’elaboració i avaluació del pla d’acció tutorial per al conjunt d’alumnes d’ESO

- impulsar un programa d’orientació que informi a alumnes i pares sobre les sortides acadèmiques que tenen , afavorint els processos de decisió i maduresa personal.

- Participar en els claustres i reunions de professors.

En definitiva el que pretenem es contribuir a una formació integral de la persona.

Com contactar :

-demanar hora a través de l’agenda escolar.

- directament via telefònica.

- fent la demanda directament al mestre-tutor.