Atenció: Aquest espai web utilitza cookies i tecnologies similars. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Logo Moodle

Informació General

EL COL·LEGI SANTA MARIA, és un centre privat que promou una educació integral dels seus alumnes tenint com a base i referència de les seves actuacions els valors cristians.

La Titularitat de l'escola està a càrrec de la Congregació de Religiosos "FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA", fundada per Sant Josep Manyanet i Vives. Congregació dedicada principalment a l'educació cristiana de les famílies a través de l'educació, sota el guiatge de la Sagrada Família de Natzaret.

Dins el marc que estableix La Llei d'Organització General del Sistema Educatiu (LOE) a Catalunya, és un centre Concertat per la Generalitat de Catalunya en les etapes obligatòries d' EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6-12 anys) i EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (14-16 anys), així com en l'etapa educativa no oblitatòria d' EDUCACIO INFANTIL de segon cicle (3-6 anys). L'estil educatiu i la forma de portar-ho a terme queden recollits en el seu Projecte Educatiu de Centre(PEC) que nosaltres anomem Caràcter Propi de les Escoles Manyanetianes, i en el seu Reglament de Règim Interior (RRI).Tots dos tenen com a font la "pedagogia manyanetiana" que ens dóna un estil educatiu propi. D'entre els trets fonamentals destaquem:

  • Som una escola cristiana catòlica. Els valors del Regne de Déu, portats i viscuts per Jesucrist, han d' estar en l' ambient educatiu de pares i mestres. Només d' aquesta forma els alumnes els podran copsar.
  • Promovem un ambient que anomenem natzareno-familiar. Inspirats en la vida i formació de la Sagrada Família, intentem que l' escola sigui una veritable prolongació de la llar.
  • Són centres on la cultura del cor i de l' intel·lecte dels alumnes constitueix la base de tota la TASCA pedagògica, tot utilitzant els avenços tecnològics al servei de l' educació.
  • Oferim una experiència familiar el més rica possible, gràcies a l'acceptació i respecte mutus, a les relacions personals basades en la confiança i el diàleg, i l' ambient de corresponsabilitat, alegria i harmonia entre tots.
  • Fem realitat la participació corresponsable dels diversos estaments de la Comunitat Educativa en un clima de veritable família.

Som conscient que aquest trets no es podran portar a terme si tots els que treballem a l' escola , cadascú dintre de les seves responsabilitats, no creuen en ells i els posen en pràctica. Tant de bo que els alumnes, ara com desprès , distingeixin la nostra escola pel seu estil educatiu. Serà la millor confirmació de què el treball que realitzem té sentit i dóna els seus fruits.

Projecte Educatiu