Atenció: Aquest espai web utilitza cookies i tecnologies similars. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Logo Moodle

Educació Infantil

Els nostres aprenentatges

 

El món es troba en un continu procés d’innovació i canvi, que repercuteixen directament en l’educació dels nostres fills i filles, és per aquest motiu que la nostra metodologia té com a objectiu potenciar les capacitats dels nostres alumnes per tal de que siguin competents en la societat.

La nostra metodologia té present les Intel·ligències Múltiples (H. Gardner) per tal d’arribar a tots els nens i nenes i obtenir com a resultat un procés d’ensenyament-aprenentatge més personalitzat i individualitzat, tenint en compte la diversitat a l’aula. 

Oferim aprenentatges significatius, és a dir, basats en situacions de la vida real per tal d’afavorir la inserció en la societat. Els nens i nenes aprenen construint pensament, incorporant nous aprenentatges i assegurant la seva permanència (constructivisme).

Les famílies són part activa i participativa en la vida de l’escola. Els pares participen en les activitats i celebracions de l’escola. Afavorim la relació i la comunicació amb les famílies.

     

 

Com treballem?

 

 • HÀBITS I RUTINES. Els nens d’aquestes edats necessiten rutines diàries i pautades, ja que, aquestes els hi donen estabilitat i seguretat. Una bona rutina porta a l’adquisició d’un hàbit i d’uns valors que regeixen la seva conducta.
 • ESTIMULACIÓ PRIMERENCAdesenvolupa el sistema nerviós dotant el cervell de coneixements, imatges, paraules, sons, conceptes...afavorint les connexions neuronals i la creació de la seva xarxa. Aquest treball afavoreix l’APRENENTATGE.
  • Programa físic motor:És un programa d’exercicis diaris amb una freqüència, intensitat i durada que afavoreixen l’estructuració del pensament mitjançant habilitats com l’equilibri, mobilitat i la capacitat manual.
  • Bits: fomenten la capacitat d’atenció, observació i memorització.
 • ENTUSIASMAT. És un programa basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de forma contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Aprofitant la capacitat d’aprenentatge i d’adaptabilitat del cervell en els seus primers anys es treballen tots els conceptes matemàtics (numeració, raonament lògic, orientació espacial, percepció visual, geometria i mesura)
 • RACONS D’APRENENTATGE. El treball per racons és una estratègia que té com a objectiu l’autonomia personal i l’aprenentatge entre iguals. La interacció entre els nens és bàsica per aprendre. Qui té informació ajuda al company alhora que clarifica les seves idees. La base del treball cooperatiu és l’aprenentatge entre iguals. Treballem en grup i pel grup.
 • PROJECTES. El treball per projectes és un recorregut per trobar respostes d’un tema perquè afavoreixi l’anàlisi, la formulació de noves preguntes i la investigació més profunda. Un mètode que ajuda a incorporar el pensament científic. Els alumnes se senten protagonistes en el descobriment dels nous aprenentatges.
 • EL JOC EN ELS APRENENTATGES. El jocés un mitjà de socialització, expressió i comunicació, el qual els ajuda a superar “l’etapa del jo”, on estableixen relacions amb els seus iguals i aprenen a acceptar punts de vista diferents al propi. L’objectiu és divertir-se, sentir-se feliç i expressar-se lliurement, a través del joc lliure, joc dirigit...
 • HORT ESCOLAR ECOLÒGIC.L’hort escolar és una eina educativa que té com a objectiu de promoure l’educació ambiental i  afavorir una millor relació amb l’entorn. Els nens s’inicien en tasques agrícoles i tècniques de cultiu. 

Escola Multilingüe

 • Certificació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)
 • 3 hores setmanals de Llengua Anglesa
 • Classes AICLE (matèries no lingüístiques impartides en llengua anglesa)
  • Psychomotricity
  • Robotica
  • Escacs
  • Let's Talk
 

 

Eines TIC al Parvulari

 • Ordinador a l’aula
 • IPADS
 • Pissarra digital interactiva
 • Pàgina web
 • Plataforma digital
 • Campus virtual
 • Blogs, Facebook, Twitter i Instagram
   

 

Excursions

 • Una sortida cultural al trimestre d’acord amb els continguts curriculars.
 • Sortides de proximitat de mig dia per l'entorn
 • Colònies a P5

Festivals i activitats lúdiques

 • Castanyada
 • Festival de Nadal
 • Dia de la Pau
 • Carnaval
 • Setmana de la Família
 • Tallers
 • Sant Jordi
 • Educació en salut

 

Més Informació

QUÈ FEM A INFANTIL?

 
 

 

Més Informació

INFORMACIÓ INICI DE CURS

pdf-logo pdf-logo pdf-logo

P3

P4

P5

Més Informació

És l'etapa que comprèn dels tres anys fins a sis anys.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com a persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixen la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d' ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Totes aquestes necessitats dels infants és de gran importància compartir-les amb la família. Per aquest motiu, la nostra escola dóna com a prioritat la relació entre escola i família.

El nostre centre organitzem totes les activitats tenint en compte que tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent. Les àrees que es treballen són:

Descoberta d’un mateix
Descoberta de l’entorn natural i social.
Intercomunicació i llenguatges
Religió catòlica.ff

HORARI: 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h Amb una hora diària d’activitat complementària.

 

 

Més Informació