La Robòtica Educativa és un mitjà d'aprenentatge, en el qual participen les persones que tenen motivació pel disseny i la construcció de creacions pròpies. Aquestes creacions es donen, primerament, de manera mental i, posteriorment, de manera física, les quals són construïdes amb diferents tipus de materials i controlades per un sistema computacional, els quals s'anomenaran prototips o simulacions.

Gràcies a la robòtica, es poden desenvolupar de manera motivadora diferents competències i valors, com ara, observar que rarament aconseguim els nostres propòsits a la primera, i que la constant necessitat de modificar el que fem, és l'essència de l'activitat intel·lectual. En altres paraules, la lògica de la programació i la depuració informàtiques permeten als nens desenvolupar recursos intel·lectuals que els seran molt profitosos per al futur i al món real. En aquest sentit, la Robòtica Educativa comença a ser un camp de proves molt útil i adequat perquè els nens puguin experimentar i compartir el seu propi coneixement, d'una forma molt activa i amb motivació.

En aquest context presentem una activitat extraescolar dirigida a alumnes de cicle superior de primària i secundària que tinguin curiositat per introduir-se en el món de la robòtica.Els objectius d'aquesta activitat són:

Desenvolupar la intel·ligència pràctica i el pensament creatiu .
Formalitzar processos d'acció i retroalimentació mitjançant l'ús de llenguatges de programació .
Investigar i aprofundir en el coneixement de la mecànica , electricitat i l’electrònica, la física, la geometria que és necessari per entendre un sistema robòtic.
Desenvolupar la competència comunicativa mitjançant la presentació i exposició dels robots dissenyats.
Desenvolupar el treball cooperatiu i en equip.
Adoptar criteris de disseny i avaluació de les construccions .
Valorar- se a si mateix com a constructor i inventor en aquest context .
Comprendre i valorar l'aportació de la robòtica en una societat cada vegada més tecnològica