Educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l'excel•lència 

Un projecte educatiu fet a mida

 
Ja fa cinc anys que ens vam endinsar de ple en aquest nou projecte educatiu basat en la creativitat, la innovació i l’excel•lència. Volem formar alumnes creatius, capaços d’imaginar, inventar i crear; disposats al canvi i la innovació, i excel•lents, que sàpiguen cercar la millor manera de fer les coses. 

Perquè som conscients que vivim en una societat canviant, en trànsit continu, líquida, complexa, amb nous perfils, noves situacions i nous escenaris... que ja tenim aquí i ens hi trobem immersos. I és des de l’escola que hem de donar resposta i hem de preparar als ciutadans del demà per a la nova societat que encara no coneixem. 

L’educació tal com l’hem coneguda i com continua en molts llocs, ja no serveix per a la nova societat, per això hem de canviar l’escola, el seu entorn i les seves metodologies. El futur està aquí i ara, però encara no sabem tot allò que ens depararà. Desconeixem com serà la societat del futur, però hem de ser capaços de formar els nous homes i dones que estiguin preparats per assumir-la i, si cal, transformar-la. 

Però en aquesta societat del futur, el més important han de continuar sent les persones. Hem de ser capaços crear i formar una nova humanitat d’acord als temps, però sense renunciar a l’essència més profunda. A la nostra escola volem formar el cor i l’ intel•lecte dels nostres alumnes. Oberts a la societat i al transcendent. Competents en el sentit ple de la paraula. Per això pares, professors, alumnes i també la societat en tot el que té de bo i millor hem de ser capaços de formar una autèntica comunitat d’aprenentatge, on tots aprenem de tots i de tothom per saber donar resposta als reptes i necessitats del segle XXI. 


Avui en dia no només ensenya i educa la família i l’escola. Són molts agents que entren en contacte amb els adolescents i joves, i no tots són bons ni interessen, d’aquí la necessitat d’anar a una des de l’escola i la família. Educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l’excel•lència. Per portar a terme aquesta transformació educativa és necessari fer el canvi de paradigmes que això comporta: les classes magistrals, els currículums tancats, els dogmatismes dels llibres de text,... formen part del passat. A la nostra escola avui sentim: intel•ligències múltiples, estimulació primerenca, gestió de les emocions, neuroeducació, tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC),aprenentatge basat en problemes (ABP), aprenentatge significatiu, diversificació curricular, treball cooperatiu,treball competencial, rutines i destreses de pensaments, porfoli,... 

Ens basem en els estudis que va desenvolupar Howard Gardner en la seva teoria de les intel•ligències múltiples per fer treballar els alumnes i els mestres d’una manera diferent i innovadora. Perquè no tenim una única intel•ligència i tots podem arribar a desenvolupar-les. Formem els nostres professors en les teories de Gardner perquè siguin guies, acompanyants dels alumnes en el seu procés de descobriment i creixement permanent. Treballant en projectes d’intel•ligències múltiples i de comprensió, estem formant alumnes no només capaços de viure el moment que els toca viure, sinó de saber adaptar-se i transformar el seu entorn, i tot això d’una manera més lúdica, divertida, vivencial, manipulativa i enriquidora. Treballant els projectes de comprensió desenvolupen les seves capacitats al màxim, per a ser creatius, innovadors i excel•lents. Les transformacions en forma d’innovació que estem aplicant a l’escola els últims anys; programes d’estimulació, programa matemàtic amb l’EntusiasMAT, programa de lectoescriptura amb Ludilletres, els escacs a l’aula, el nou programa Oxford en llengua anglesa a educació infantil, els escacs a l’aula, la robòtica, els auxiliars de conversa, els projectes transversals i de comprensió, l’APS, l’ABP, els treballs de pensament crític i creatiu... són la nostra aposta de futur per formar alumnes brillants, persones responsables i també cristians autèntics. 

Les Escoles del Pare Manyanet som la segona llar dels vostres fills, van ser concebudes en el seu temps per sant Josep Manyanet no només com a a centres d’aprenentatge,sinó com a centres d’educació. Per aquest motiu, els valors humans i cristians formen part del nostre ADN educatiu. Els nostres professors han estat i són les persones que lideren aquest projecte. Compromesos i responsables amb el projecte educatiu del Centre, generosos en el seu temps, aporten el millor que tenen i són perquè els nostres alumnes, els vostres fills siguin els homes i dones de demà, transformadors de la seva societat.