BEEBOT

Els Bee-bots són petits robots educatius amb forma d'abella, disenyat per desenvolupar les capacitats elementals de la programació i les aplicacions de la robòtica educativa: ubicació espaial, motricitat, lògica, estratègia, etc. El Bee-bots es programen una i una altra vegada per aconseguir una seqüència d'instruccions (amb un màxim de 40 seguides), entre elles figuren els girs, endavant i enrere.
Bee-Bot es un pequeño robot educativo con forma de abeja diseñado para desarrollar las capacidades elementales de la programación y sus aplicaciones de la robótica educativa: ubicación espacial, motricidad, lógica, estrategia, etc.
Els Bee-bots són eines útils per a infants i nens a partir de 3 anys ja que ajuda en l'estimulació primerenca. Entre els beneficis es troben:

  • icLa lateralitat: els alumnes distingeixen millor la diferència entre esquerra i dreta, tant pròpia com en mirall. Així, millora la seva escriptura i el posicionament a l'entorn.
  • Raonament lògic: gràcies al desenvolupament de seqüències lògiques els alumnes presenten una millora en el raonament i en la memòria.
  • Cooperatiu: es pot aconseguir que els nens adquireixin des de joves l'acceptació de diferents rols en una feina i aprenguin a respectar les opinions dels demés.
  • Espaial: doant que tot el treball amb els robots es basa en seqüències relacionades en quadrícules, el desenvolupament de la percepció espaial i la seva relació amb els espais propers dels alumnes es veu millorat.