EL TREBALL COOPERATIU

A partir de la realització de grups de treball els alumnes comencen a resoldre els reptes proposats per a obtenir tota la informació necessària per al desenvolupament del projecte

Fitxa del projecte

MÈTODE DE TREBALL

CONSULTA

PLANIFICA

DISSENYA

DESENVOLUPA

PROVA

PUBLICA